Kdo jsme?

Společenství studující a pracující mládeže.

Kdo nás vede?

o. Robinek - duchovní správce farnosti sv. Janů

Jaký je obecný program našich setkávání?

16:30 - nácvik scholy - klášter konventu minoritů
18:00 - mše svatá - kostel sv. Janů
18:45 - adorace - kostel sv. Janů
19:30 - společenství - klášter konventu minoritů

Trocha historie

Společenství mládeže u minoritů založil v roce 1992 tehdejší novokněz Jozef Goryl. Od té doby společenství procházelo různými etapami vývoje, měnili se členové i vedoucí. Na utváření společenství se v průběhu dějin dále podíleli tito bratři minorité: o. Stanislav Jaromi, o. Leszlaw Mazurowski, o. Řehoř Bajon, o. Bohdan Sikora a o. Sebastian Kopec. V současné době nás vede o. Robert Mayer.