Poslední opékačka (spolčo) v a.r. 2014/2015 :)

Naše rozlučka s a.r 2014/2015 :)