Modlitba sv. Františka


Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.
Amen.