Modlitba před připojením se k internetu


Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
Prosíme Tě, dej, abychom, na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé Tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.